•  

    BD-4601 Blodtrycksmätare WHO Klassificering - Oregelbundna hjärtslag